Bilorientering

Bilorienteringen är en, för tillfället, vilande sektion inom ÅMK. Tycker du att den borde väckas till liv? Har du funderingar över hur bilorientering fungerar? Kontakta oss vet ja, under kontaktuppgifter här bredvid får du reda på hur du går tillväga!

Ålands Motorklubb r.f.

info@amk.ax
PB 1962, 22111 Mariehamn