Regler

Grundläggande regler för folkrace

Regler

Via den här länken kommer du till Svenska Bilsportförbundets sida med regler för Folkrace.

Ålder

Man kan börja tävla i folkrace redan från det år man fyller 15 år. 
Junior blir man från det år man fyller 15 år till det år man fyller 18 år. 
Senior blir man från det år man fyller 18 år.Tävlingarna körs med täckta bilar som blivit typbesiktigade, på en bana av grus/asfalt.

Det år man fyller 14 år är det nu tillåtet att träna på en prova på/träningslicens, om man innehar tävlingslicens i annan sportgren kan man träna på denna. 

Banan

Banorna ska vara konstruerade så att hastigheten vid tävlingar inte överstiger 80km/tim.

Bilen

Bilen skall var byggd efter de säkerhetsföreskrifter som finns, med skyddsbåge etc.
Trafikförsäkring måste finnas på bilen! Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag ordnar endagsförsäkring vid behov.

Övrigt

Ägaren är vid anbud tvingad att sälja sin tävlingsbil för 8000 sek eller motsvarande summa i euro. Köparen betalar också en avgift på 200 sek eller motsvarande summa i euro för sitt anbud till den arrangerande motorklubben. Köparen kan lägga flera anbud men bara på en och samma bil, och betalar då 200 sek eller motsvarande summa i euro per anbud. (Förarstol och bälten är dock ägarens personliga utrustning och får demonteras innan försäljning.)

Ålands Motorklubb r.f.

info@amk.ax
PB 1962, 22111 Mariehamn