Vagnsbok

Följande personer inom Folkrace Åland skriver ut vagnsböcker:

  • Leif Ask, Finström, tel. +358 407 215 385
  • Per-Sune Söderlund, Lemland, tel. +358 457 526 7362

Ålands Motorklubb r.f.

info@amk.ax
PB 1962, 22111 Mariehamn