5.10 Folkrace

Besiktning kl. 8.30 - 10.00
Förarmöte kl 10.30
Första start kl. 11.00

lördag, 5 oktober, 2019 - 08:30

Ålands Motorklubb r.f.

info@amk.ax
PB 1962, 22111 Mariehamn