ÅMK Vårmöte (Nytt datum!)

Mötesplats: Klubbhuset, Vessingsboda Lemland

Trafiksäkerhetscentrets framtid kommer diskuteras och avgöras under mötet.
Ärenden som medlemmar vill ta upp på vårmöte bör lämnas in skriftligt till styrelsen före mötet!

måndag, 15 juni, 2020 - 18:00

Ålands Motorklubb r.f.

info@amk.ax
PB 1962, 22111 Mariehamn