Styrelsemöte

Styrelsen håller möte på Allwinds kontor i Mariehamn.

Finns det något du tycker att vi ska ta upp? Kontakta någon i styrelsen senast en vecka före mötet!

måndag, 5 mars, 2018 - 18:30

Ålands Motorklubb r.f.

info@amk.ax
PB 1962, 22111 Mariehamn