Styrelsemöte

ÅMK Styrelsemöte 07/12/2020 kl.18.30
Mötesplats: Ålands Yrkesgymnasium Teknik (gamla Yrkesskolan)

måndag, 7 december, 2020 - 18:30

Ålands Motorklubb r.f.

info@amk.ax
PB 1962, 22111 Mariehamn