Styrelsemöte

Styrelsen håller möte i Röda Korsgården i Mariehamn.

Finns det något du tycker att vi ska ta upp? Kontakta någon i styrelsen senast en vecka före mötet!

måndag, 11 december, 2017 - 18:30 till 20:30

Ålands Motorklubb r.f.

info@amk.ax
PB 1962, 22111 Mariehamn