Sponsorer

Via den här länken kommer du till sidan med medlemsförmåner.
Våra sponsorer har en rabatt som gäller alla sektioner. Vissa sektioner har sedan sponsorer för speciella event som tävlingar o.s.v.

Ålands Motorklubb r.f.

info@amk.ax
PB 1962, 22111 Mariehamn