Medlemsansökan

OBS! Formuläret nedan är endast en intresseanmälan. Du måste även betala medlemsavgift för att bli medlem i ÅMK.

Välj vilken/vilka sektioner du tillhör eller är intresserad av.

Ålands Motorklubb r.f.

info@amk.ax
PB 1962, 22111 Mariehamn