Regler på banan i Vessingsboda

NÅGRA ENKLA REGLER PÅ BANAN

 1. ÅMK-MEDLEMSKAP krävs (lättast att registrera sig via www.amk.ax)
   
 2. BETALD BANAVGIFT på 100 euro/år. ÅMK medlemskort MÅSTE uppvisas vid köp av bangift för att få köra på banan. Banavgiften betalas till: Ålandsbanken, ÅMK Mx & Enduro FI81 6601 0002 2844 04 Skriv namn och mobilnr som meddelande i betalningen, så skickar vi grindkoden. Jussis Motor tar även emot avgiften vardagar fram till 18.30.
  Deltar du i tre talkor eller fler mera så kan du halvera banavgiften till följande år.
   
 3. FÖRSÄKRING alla motorfordon skall ha en gällande trafikförsäkring enligt Finsk lag. Detta är ett krav för att få köra på banan. Lättast är att teckna försäkring på Ömsen. Deras försäkring täcker egna och andras skador vid en eventuell olycka.
   
 4. ÖPPETTIDER Tisdag, onsdag, torsdag öppet mellan 18.00-21.00. Lördag och söndag mellan 12.00-18.00. Resterande tider är det ej tillåtet att köra på banan.
  Vi strävar efter att ordna crosskola varje höst och vår.
   
 5. SKYDD KRÄVS Hjälm, ryggplatta och stövlar. Nack- och knäskydd är att rekommendera.

 6. ANSVARIG VUXEN bör vara med när juniorer tränar, både för att hålla koll på att hojen är i skick och för att ha uppsyn samt kunna hjälpa till vid banan. 
   
 7. GRINDEN är låst och kombinationen fås då man erlagt banavgiften till Jussis Motor eller genom att ringa Björn. Är man sist från banan låser man självklart grinden.
   
 8. MILJÖMATTA måste användas i depån (för att skydda marken från oljespill och bränslespill). Samma krav som vid andra banor och enligt ÅMHMs regelverk. Mattor kan köpas från t.ex Jussis Motor.
   
 9. AV & PÅ BANAN Då man kör AV banan till depån ska man signalera i god tid genom att höja handen i luften så att de som kommer bakom vet att du är på väg av banan och kan anpassa farten.
  Som förstagångsförare krävs att du tar reda på hur banan körs, kör alltid åt samma håll
   
 10. INGEN KÖRNING I DEPÅN, dvs man rullar fram hojen till infarten och man stannar den vid infarten då man kommer in och rullar därifrån. Detta är för allas säkerhet då det ofta finns småsyskon, ibland hundar och såklart mycket bilar både stillasående och de som kommer/ åker.
   
 11. TALKA genomförs med jämna mellanrum för att hålla och förbättra banans egenskaper . Här behöver alla hjälpa till så mycket som möjligt. Detta för att hålla ner kostnaden för klubben samt öka säkerheten vid körning. Tider och tillfällen utannonseras i Facebookgruppen ÅMK Mx & Enduro (För medlemmar) Motocross har en egen avdelning på ÅMKs hemsida samt gemensam kalender för olika event.

HAR DU FRÅGOR? Tveka inte ta kontakt med Björn på mail bjorne@aland.net eller på telefon 0405127942, så svarar han efter bästa förmåga.

Välkommen att köra cross med oss!

Ålands Motorklubb r.f.

info@amk.ax
PB 1962, 22111 Mariehamn