Sponsorer

På den här sidan vill Motocrossen tacka sponsorerna som hjälper oss att hålla banan i skick!

Via den här länken kommer du till sidan med medlemsförmåner.
Våra sponsorer har en rabatt som gäller alla sektioner. Vissa sektioner har sedan sponsorer för speciella event som tävlingar o.s.v.

Ålands Motorklubb r.f.

info@amk.ax
PB 1962, 22111 Mariehamn