Regler

Grundläggande regler för motocross

Banan

Banan, kallad crossbana, är inhägnad. Underlaget består av sand, grus och/eller jord och är försedd med ett flertal hopp och kurvor.

Ett heat omfattar för eliten 35 minuter + 2 varv och för ungdomseliten 20 minuter + 2 varv. Ett varv brukar vara ca 2 minuter.

Licens

För att få tävla måste man ha licens. De utfärdas i Finland av SML (Suomen Moottori Liitto).

Starten och racet

Vanligast är att man kör 1 heat och sedan a- eller b-final. Hur många som startar samtidigt avgörs av hur många startgrindar som finns, vanligast är 30 eller 40 grindar.

Det gäller att ta sig först i mål för att vinna heatet. Ett heat omfattar för eliten 35 minuter + 2 varv och för ungdomseliten 20 minuter + 2 varv. Ett varv brukar vara ca 2 minuter.

Under tävlingens gång finns flaggposter runt banan som signalerar med flaggor av olika färg, för att visa om det har hänt någon olycka eller liknande. Vanligast är gulflagga och det betyder att någon stannat eller kört omkull. Då får ingen köra om eller hoppa förrän man passerat den liggande föraren.

Ålands Motorklubb r.f.

info@amk.ax
PB 1962, 22111 Mariehamn