Motorsportfonden

Ålands motorklubb r.f. motorsportfond har grundats för att genom medel som influtit i fonden stödja och uppmuntra motorsportutövning.
Föreningens styrelse beslutar om i mån av medel hur dessa skall delas ut.

 

Ålands Motorklubb r.f.

info@amk.ax
PB 1962, 22111 Mariehamn