Regler

1. Använd ALLTID Miljömatta Under hojen i Depån

2. Ingen köring i depån

3. Banavgiften SKA vara betald innan man åker ut på banan

4. Använda På & Avfarterna till banan. Kom ihåg att signalera med hög hand innan man kör av banan

5. Hojen måste vara trafikförsäkrad för att få framföras på vår MX bana

6. Följa körschemat om visa varandra respekt

 

Körschema

50cc-65cc 
 
 85cc- 450cc 
10:00 10:20
10:40 11:00
11:20 11:40
12:00 12:20
12:40 13:00
13:20 13:40
14:00 14:20
14:40 15:00
15:20 15:40
16:00 16:20
16:40 17:00
17:20 17:40
18:00 18:20
18:40 19:00
19:20 19:40
20:00 20:20

 

Ålands Motorklubb r.f.

info@amk.ax
PB 1962, 22111 Mariehamn