Ålands Idrotts utbildningar hösten 2022

tis, 09/08/2022 - 22:20

Ålands Idrott anordnar ett flertal kostnadsfria kurser och föreläsningar under hösten. Det är önskvärt att flera går idrottsledarkurserna då det förutom de pedagogiska fördelarna ger högre poäng vid bl.a. fördelning av verksamhetsbidrag. Anmälningarna görs till Ålands Idrott genom länkarna som finns i det bifogade programmet.

Bilagor: 

Ålands Motorklubb r.f.

info@amk.ax
PB 1962, 22111 Mariehamn