ÅMK Vårmöte 15.6 (OBS! Ändrat datum!)

mån, 11/05/2020 - 17:01

OBS! Nytt datum!

Tid: Måndag 15 juni, kl.18.00    
Mötesplats: Klubbhuset, Vessingsboda Lemland

Trafiksäkerhetscentrets framtid kommer diskuteras och avgöras under mötet.
Ärenden som medlemmar vill ta upp på vårmöte bör lämnas in skriftligt till styrelsen före mötet!

Varmt välkomna!

Bilagor: 

Ålands Motorklubb r.f.

info@amk.ax
PB 1962, 22111 Mariehamn