Folkrace licenskurs

mån, 14/03/2022 - 17:44

Licenskurs för förare och funktionärer ordnas den 2/4 kl 10.00 i klubblokalen i Vessingsboda.

Kursen är gratis för funktionärer och juniorer, övriga betalar 40€ kontant.

Anmälan till Gerd, tel. 0457 342 4020 eller gerd.danielsson@aland.net

Ålands Motorklubb r.f.

info@amk.ax
PB 1962, 22111 Mariehamn