Folkrace möte i klubblokalen i Vessingsboda

mån, 14/03/2022 - 17:37

Den 23/3 kl 18.30 håller vi möte angående årets arrangemang.

Välkomna!

Ålands Motorklubb r.f.

info@amk.ax
PB 1962, 22111 Mariehamn