Kallelse till ett försenat Vårmöte för verksamhetsår 2021 och Höstmöte 2022

tis, 08/11/2022 - 20:07

Föreningens medlemmar kallas till ett försenat Vårmöte för verksamhetsår 2021, och Vårmötet följs direkt av Höstmöte för år 2022. Mötena hålls på Solbacka i Saltvik, lördag 12 november kl. 18:00.

Möteshandlingarna hittar du nedan.

Väl mött!

Styrelsen

Bilagor: 

Ålands Motorklubb r.f.

info@amk.ax
PB 1962, 22111 Mariehamn