Medlemsmöte

sön, 16/09/2018 - 07:30

MEDLEMSMÖTE
Måndag 17.9 kl: 18:30
Klubblokalen i Vessingsboda

-Presentation av trafiksäkerhetscentrum

VÄLKOMNA!

Ålands Motorklubb r.f.

info@amk.ax
PB 1962, 22111 Mariehamn