RoadRacing

Roadracing körs med motorcykel på belagd bana eller väg. Det svenska namnet är kort och gott “hastighetstävlining”. Det som ursprungligen hette roadracing kallas idag “real roadracing”, där man tävlar på avstänga allmänna vägar, antingen i en slinga eller en sträcka. Sådan tävlingar körs tex på Isle of Man i Storbritannien och i Imatra i Finland. I regel kör man på en helt avskild asfaltsbelagd rundbana med säkra avåkningszoner kring kurvorna.

Tävlingar körs i ett flertal olika klasser baserat på motorvolym, trimningsgrad, ålder, mm. Minimoto är den minsta klassen, där man får börja tävla vid 6 års ålder i Sverige och Finland, och den stora prototypklassen MotoGP körs endast på internationell nivå. Mellan dessa två ytterligheter ryms en mängd olika klasser. I endurance tävlar man inte om snabbast tid över en sträcka, utan längs sträcka över angiven tid, från 4 till 24 timmar. Denna tävlingsform ställer andra krav på förare och maskiner än kortlopp.

Tävling och annan körning på bana regleras av ett flertal reglementen beroende på klass och tävlingsform, och skyddsutrustning såsom bl.a. hjälm, ryggskydd och läderställ måste uppfylla vissa krav för bankörning. Motorcyklarna regleras gällande trimning samt förar- och medtävlarsäkerhet. För tävling krävs licens utfärdat av nationellt förbund. ÅMK är anslutet till Finlands Motorförbund (https://www.moottoriliitto.fi/) som utfärdar de finska tävlingslicenserna. Den finska tävlingslicensen måste kompletteras med en trafikförsäkring för tävlingsfordonet som täcker eventuella personskador på tredje part.

Då vi än så länge saknar en rundbanan på Åland träningskör vi med mindre motorcyklar, dvs max 125cc, på gocartbanan i Vessingsboda.

Ålands Motorklubb r.f.

info@amk.ax
PB 1962, 22111 Mariehamn