Konstruktionsbesiktning

ÅMK kan numera erbjuda konstruktionsbesiktningar av ombyggda fordon.
Fordonsmyndigheten kräver att större ombyggnationer besiktas av oss 
innan de kan godkännas.
Detta är en helt ny möjlighet att kunna få mer omfattande 
ombyggnationer godkända på Åland.

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du kontaktar någon 
av våra besiktningsmän för att diskutera projektets möjligheter att 
bli godkänt. I stora drag följer vi SFRO:s riktlinjer, och 
rekommenderar därför alla som bygger om ett fordon att skaffa deras 
bygghandbok.

En vanlig konstruktionsbesiktning kräver normalt två-tre besök.
Det första besöket skall senast ske då allt konstruktionsarbete är 
färdigställt, men innan några svetsar slipas, blästras eller målas.
Om allt är till belåtenhet, så får byggaren godkänt att bygga klart fordonet.

Nästföljande besiktning innefattar även en provkörning av fordonet. 
Värt att ha i åtanke är att fordonet inte får ha mer extrema 
köregenskaper än att man kan "låta morsan ta det till högmässan". Även 
om man själv anser sig kunna framföra fordonet på ett säkert sätt, så 
behöver inte det betyda att köregenskaperna är fullgoda.
Att våra ombyggda fordon inte riskerar trafiksäkerheten på något sätt 
är en förutsättning för att dessa generösare regler ska kunna gälla 
även i framtiden.

Vi kan även genomföra en enklare typ av besiktning, som tex, kontroll 
av ett svetsat styrhuvud, och då kan det räcka med ett besök.

Priset för Konstruktionsbesiktning är 350 euro, och då ingår tre besök 
och provkörning. Besök utöver detta kostar 100 euro.

Priset för enklare besiktning är 100 euro per besök.

SFRO:s bygghandbok (65 euro/byggnadsbok) finns att köpa hos någon av besiktarna.

För mera information kontakta konstruktionsbesiktare: 

  • Stellan Egeland 040 369 4251
  • Björn Lagerberg 040 575 6493

Ålands Motorklubb r.f.

info@amk.ax
PB 1962, 22111 Mariehamn