Veteran

Har du ett fordon som du vill få veterangranskad?
Kontakta då:

  • Freddi Jensen

tel. +358 405 896 859 eller

  • Peter Danielsson

tel. +358 457 313 4330

Här nedanför finns lite vägledning i vilket skick och hur gammalt fordonet skall vara innan veterangranskning kan ske.

 

Ålands Motorklubb r.f.

info@amk.ax
PB 1962, 22111 Mariehamn