Veteran

Har du ett fordon som du vill få veterangranskad?
Kontakta då:

  • Freddi Jensen tel. 040-589 68 59 eller
  • Peter Danielsson tel. 0457-313 43 30.

 

Ålands Motorklubb r.f.

info@amk.ax
PB 1962, 22111 Mariehamn